Εφαρμογές Διαδικτύου
Δημιουργία ιστοσελιδών και κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες δικτύων (LAN, WAN) πληροφορικής

Ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης
Εμπόριο και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων (ip τηλεφωνία)

Εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων πληροφορικής
Μελέτες και εγκαταστάσεις ip καμερών και συναγερμών